Voormalig verzekerden

Tot en met 2005 werd in het leefsituatieonderzoek gevraagd of men bij het ziekenfonds of particulier verzekerd was. Sinds in 2006 het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd bestaat dit onderscheid in verzekeringsvorm niet meer. In dat jaar is gevraagd hoe men het jaar daarvóór, dus in 2005, verzekerd was. Op deze manier kunnen ziekenfonds- en particulier verzekerden toch nog worden onderscheiden. Er wordt in dit geval gesproken over voormalig ziekenfonds- en particulier verzekerden.