No-claim en eigen risico

De no-claimregeling houdt in dat medische kosten worden afgetrokken van een no-claimbedrag van 255 euro. De verzekerde krijgt het bedrag dat aan het eind van het jaar over is terug. Huisartsenzorg, verloskundige hulp, kraamzorg, bevolkingsonderzoek en medische zorg die onder de aanvullende verzekering valt, worden niet van het no-claimbedrag afgetrokken. In januari 2005 was de no-claimregeling al ingevoerd voor ziekenfondsverzekerden. In het nieuwe zorgstelsel geldt de no-claim voor alle verzekerden boven de 18 jaar.

Daarnaast kan iedere verzekerde in het nieuwe stelsel kiezen voor een eigen risico. Daarmee neemt de verzekerde een deel van de kosten voor eigen rekening in ruil voor minder premie.