Studie

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op de leerlingen die in 2006 eindexamen vwo deden en daarna rechtstreeks doorgingen naar een studie aan een Nederlandse universiteit.