Profielen

Sinds de invoering van het studiehuis doen leerlingen  examen in een bepaald profiel. Dit is een examenrichting waarbij het programma bestaat uit een aantal verplichte vakken en gedeelte dat de leerling zelf kan bepalen.
Er zijn vier standaard profielen:
• Natuur en Techniek,
• Natuur en Gezondheid,
• Economie en Maatschappij,
• Cultuur en Maatschappij.
Daarnaast zijn de zes combinaties van twee profielen mogelijk.

Voor alle leerlingen zijn Nederlands, Engels en Wiskunde verplicht. Op het vwo behoren ook Duits en Frans tot de verplichte vakken. Havisten moeten in Duits of Frans examen doen. Daarnaast worden per profiel bepaalde vakken verplicht gesteld. Ook worden per profiel verschillende eisen gesteld aan de inhoud en niveau van sommige vakken.