Maatschappelijke positie van invloed op ziekenhuisopname

Van de personen die in 1989 in de brugklas zaten en tot 2005 zijn gevolgd in hun levensloop, is de maatschappelijke positie gerelateerd aan een latere ziekenhuisopname. Ook de maatschappelijke positie van de ouders  is van invloed. Intelligentie speelt geen rol.

Risico op ziekenhuisopnamen naar sociale positie

Risico op ziekenhuisopnamen naar sociale positie

Eigen maatschappelijke positie het belangrijkst

De maatschappelijke positie van de voormalige brugklassers op het moment van hun overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt is sterk bepalend voor een latere ziekenhuisopname. Zo liepen personen met een lage maatschappelijke positie bijna 60 procent meer risico dan personen met een hoge positie.
Daarnaast hadden personen van ouders met een lage maatschappelijke positie 20 procent meer kans om in een ziekenhuis te worden opgenomen dan leerlingen van hoge komaf.
Intelligentie had geen voorspellende waarde voor een latere ziekenhuisopname.

Risico op ziekenhuisopname door ongevalletsel

Risico op ziekenhuisopname door ongevalletsel

Sterk verhoogde risico’s bij ongevallen

Ongeveer een op de tien ziekenhuisopnamen betrof een opname vanwege letsel door een ongeval. De maatschappelijke positie op het moment van de overstap van onderwijs naar werk was sterk gerelateerd aan dit type ziekenhuisopname. Personen met een lage maatschappelijke positie liepen liefst 3,5 keer zoveel risico als personen met een hoge positie. Sociale komaf en de intelligentie speelden bij dit type ziekenhuisopnamen geen rol.

Risico op ziekenhuisopname door zwangerschapscomplicaties en bevallingen

Risico op ziekenhuisopname door zwangerschapscomplicaties en bevallingen

Meer risico bij zwangerschap en bevallingen

Iets meer dan een kwart van de ziekenhuisopnamen had betrekking op complicaties bij zwangerschap en bevallingen. Ook hier speelde de eigen positie een doorslaggevende rol. Vrouwen met een lage maatschappelijke positie hadden ruim 60 procent meer kans op een dergelijke ziekenhuisopname dan vrouwen met een hoge positie.

Intelligentie heeft geen voorspellende waarde

Intelligentie was niet gerelateerd aan ziekenhuisopnamen, ten gevolge van welke diagnose dan ook. Aanwijzingen uit elders uitgevoerd onderzoek dat een hogere intelligentie mensen beschermt tegen gezondheidsschade worden niet ondersteund.

Ferdy Otten, Tanja Traag, Hans Bosma (Universiteit Maastricht)

Bron: Intelligentie, sociaaleconomische status en ziekenhuisopnamen van jongvolwassenen