Ongevallen

In de analyses naar alle ziekenhuisopnamen en ziekenhuisopnamen vanwege ongevallen is rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen sociale herkomst, eigen sociaal-economische status, intelligentie, alsmede leeftijd en geslacht. Met uitzondering van geslacht is dit ook gebeurd in de analyses van ziekenhuisopnamen vanwege zwangerschapscomplicaties en bevallingen.