Elders uitgevoerd onderzoek

Het onderzoek naar de rol van intelligentie in het voorkomen en optreden van gezondheidsproblemen is de laatste jaren in opkomst. De bevindingen die tot dusver beschikbaar zijn, suggereren merendeels dat de aanhoudende concentratieproblemen in de lagere sociaal-economische milieus berusten op lagere niveaus van intelligentie in deze groepen (zie bijvoorbeeld: Batty GD, Der G, Macintyre S, Deary IJ. Does IQ explain socioeconomic inequalities in health? Evidence from a population based cohort study in the west of Scotland. British medical Journal 2006; 332: 580-584).