Maatschappelijke positie

De sociale herkomst is afgeleid uit metingen van het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders (aantal jaren onderwijs) en het beroep van de hoofdkostwinner (1: niet werkzaam tot en met 7: hogere employee). De maatschappelijke positie van de cohortdeelnemer zelf is afgeleid uit het behaalde opleidingsniveau (aantal jaren onderwijs) en het beroepsniveau van de eerste baan (International Socioeconomic Index).
De maat van sociale herkomst is verkregen door het gemiddelde te nemen van het (naar gelijk schaalniveau gestandaardiseerde) beroeps- en opleidingsniveau van de ouders. Op die manier is ook de eigen maatschappelijke positie van de cohortdeelnemer berekend. Op grond van de scores zijn voor beide maten vier gelijke groepen gemaakt: 1 = hoog, tot en met 4 = laag.