Personen

Ruim tienduizend personen die in 1989 op de brugklas zaten (toen tussen de 12 en 13 jaar) zijn tussen 1994 en 2004 gevolgd op het optreden van ziekenhuisopnamen. Daarvoor zijn gegevens over ziekenhuisopnamen voor de periode 1994–2004 uit de Landelijke Medische Registratie van de Stichting Prismant op persoonsniveau gekoppeld aan het CBS Leerlingencohort 1989, een steekproef van leerlingen uit de eerste klassen voortgezet onderwijs in 1989.
 
De hier gepresenteerde onderzoeksbevindingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en de Universiteit Maastricht. Een meer uitvoerige beschrijving van het onderzoek is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Met instemming van de redactie is in dit webartikel een link naar de PDF-versie van het NTvG-artikel bijgevoegd.