Inflatie ongewijzigd

De inflatie is in april niet gewijzigd. Net als in maart waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode veranderde ook niet en bedraagt 1,9 procent

Weinig prijsveranderingen    

In april werden bloemen en planten duurder. Dit had een licht inflatieverhogend effect. De bloemen en planten waren 18 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl ze in maart nog 9 procent duurder waren.

Daarentegen had de prijsontwikkeling van autobrandstoffen in april een inflatiedrukkend effect. Weliswaar stegen de autobrandstoffen in prijs, maar vorig jaar april was de prijsstijging nog sterker. De inflatieverhogende en inflatieverlagende effecten hielden elkaar in evenwicht, waardoor de inflatie in april gelijk bleef.

Nederlandse inflatie hoger dan gemiddeld in de eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in april uitgekomen op 1,9 procent. Dat is even hoog als in maart.

Voor het eerst sinds drieënhalf jaar was de inflatie in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone. Volgens een voorlopige raming van Eurostat bedroeg de inflatie in de eurozone in april 1,8 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.