Gunstige vooruitzichten woningbouw

In 2006 is voor ruim 96 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is het hoogste aantal in bijna tien jaar. In vergelijking met 2005 steeg het aantal verleende vergunningen met 16 procent. Het aantal opgeleverde woningen steeg vorig jaar met 8 procent tot ruim 72 duizend. De stijging van gereedgekomen woningen is vooral toe te schrijven aan huurappartementen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoogste aantal bouwvergunningen in bijna 10 jaar

Na 1997 is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend niet meer zo hoog geweest als in 2006. In 2001 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien loopt het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend, gestaag op.

Vorig jaar is in bijna alle provincies het aantal voor woningen verleende bouwvergunningen toegenomen. De stijging was relatief het grootst in Gelderland en Zuid-Holland, bijna 40 procent. Alleen in Noord-Brabant is voor minder woningen een bouwvergunning verleend dan in 2005.

Vooral meer huurappartementen opgeleverd

In 2006 zijn bijna 5 400 woningen meer opgeleverd dan een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen huurappartementen nam toe met bijna 4 500. Het aantal nieuw opgeleverde eengezinswoningen daarentegen bleef nagenoeg stabiel. In 2006 was 35 procent van de opgeleverde woningen een appartement. Een jaar eerder was dat nog 30 procent.

De toename van het aantal gereedgekomen woningen was relatief het hoogst in Noord-Brabant, 34 procent. Utrecht en Zuid-Holland waren de enige provincies waar minder woningen zijn opgeleverd dan in 2005.

Toename woningvoorraad 58 duizend

In 2006 zijn er bijna 80 duizend woningen beschikbaar gekomen. De aanwas bestaat naast nieuwbouw ook uit nieuwe woningen door verbouw of woningsplitsing. Daarentegen zijn er ook bijna 22 duizend woningen aan de woningvoorraad onttrokken. Per saldo is de woningvoorraad vorig jaar met 58 duizend woningen toegenomen. Nederland telde eind 2006 bijna 7 miljoen woningen. De 7 miljoenste woning wordt in het derde kwartaal van 2007 opgeleverd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads