Fors meer bouwvergunningen

In het eerste halfjaar van 2006 is voor een zeer groot aantal woningen een bouwvergunning verleend. In totaal is er voor ruim 49 duizend woningen een vergunning verleend. Dat is 34 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2005. De stijging doet zich voor bij zowel huur- als koopwoningen. Ook het aantal opgeleverde woningen is in het eerste halfjaar van 2006 gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer bouwvergunningen in alle provincies

Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is in alle provincies gestegen. In Groningen is de stijging met bijna 80 procent het grootst. Ook in Friesland, Overijssel en Noord- en Zuid-Holland is de toename met rond de 50 procent groot. Absoluut bezien is in Zuid-Holland het aantal woningen waar een bouwvergunning voor is verleend het meest toegenomen.

Vooral meer appartementen opgeleverd

In het eerste halfjaar van 2006 zijn er 26 duizend woningen opgeleverd. Dat is 12 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2005. Deze stijging komt volledig door het aantal opgeleverde appartementen. Het aantal opgeleverde eengezinswoningen is licht afgenomen. In de eerste helft van 2006 was twee van de drie opgeleverde woningen een eengezinswoning. Over het algemeen zijn dit ook woningen met een tuin.

Grootste toename opgeleverde woningen in Noord-Brabant

Het aantal opgeleverde woningen groeide het hardst in Noord-Brabant. Daar zijn in het eerste halfjaar van 2006 ruim 1 300 woningen meer opgeleverd dan in het eerste halfjaar van 2005. In Zeeland en Overijssel is het aantal opgeleverde woningen het meest afgenomen. Zuid-Holland is de provincie waar de meeste woningen zijn opgeleverd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.