Inflatie blijft laag

De inflatie is in november 2006 uitgekomen op 1,0 procent. Dat is iets hoger dan in oktober. Toen lagen de consumentenprijzen 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie in oktober was de laagste sinds maart 1989. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie

De lichte stijging van de inflatie in november is vooral een gevolg van de prijsontwikkeling van benzine. De benzineprijzen bereikten dit jaar in juli hun hoogste punt en dalen sindsdien gestaag. De daling in november 2006 was echter een stuk kleiner dan in november van vorig jaar. Hierdoor nam de inflatie iets toe. In november was de benzine 1,7 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl dat in oktober nog 6,3 procent was.
Ook de prijzen van voedingsmiddelen hadden een licht opwaarts effect op de inflatie. De prijzen van verse groenten lagen flink hoger dan een jaar eerder. Daarentegen hadden de prijzen van aardappelen een inflatieverlagend effect. Ook de prijzen van communicatie en kleding drukten de inflatie.

Inflatie volgens Europese methode stijgt naar 1,6 procent

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in november 2006 uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in oktober.
Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de inflatie in de eurozone in november gestegen naar 1,8 procent. In oktober lag de inflatie in de eurolanden nog gemiddeld op 1,6 procent.
De Nederlandse inflatie lag in oktober onder die van de eurozone. Nederland behoort echter niet meer tot de eurolanden met de laagste inflatie. In Luxemburg en Finland lag de geharmoniseerde inflatie in oktober beneden de 1 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.