Goede gezondheid duurt voor mannen en vrouwen even lang

In 2005 was in Nederland de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte voor vrouwen 4,4 jaar langer dan voor mannen. Het aantal jaren dat mannen en vrouwen in goede gezondheid doorbrengen, is echter nagenoeg gelijk.

In 2005 bedroeg de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte 78,9 jaar. Voor mannen was dat 77,2 jaar, voor vrouwen 81,6 jaar. Vrouwen leven echter niet meer jaren in goede gezondheid. Zo bedroeg de gemiddelde levensverwachting in goed ervaren gezondheid over de periode 2001–2005 voor mannen 61,8 jaar, tegen 60,8 jaar voor vrouwen. Ook in de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen waren er slechts kleine verschillen tussen mannen en vrouwen.

Mannen leven langer zonder chronische ziekten

De levensverwachting zonder chronische ziekten liep voor mannen en vrouwen wel sterk uiteen: voor mannen bedroeg deze 47,3 jaar, tegen 41,1 jaar voor vrouwen. Dit verschil kan onder andere verklaard worden doordat chronische maagdarmstoornissen, migraine, reumatische aandoeningen en gewrichtslijtage bij vrouwen bijna twee keer zo vaak voorkomen.

Levensverwachting bij de geboorte, 2001-2005

Levensverwachting bij de geboorte, 2001-2005

Op 65-jarige leeftijd geen sekseverschil in gezonde jaren

In 2005 was de levensverwachting voor 65-jarige mannen 15,9 jaar en voor vrouwen 19,6 jaar. Gemiddeld leven 65-plussers nog tien jaar zonder lichamelijke beperkingen en nog vier jaar zonder chronische aandoeningen. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid bedroeg op 65-jarige leeftijd voor mannen 8,3 jaar en voor vrouwen 9,3 jaar.

Op 65-jarige leeftijd geldt dus hetzelfde als bij de geboorte: vrouwen hebben een hogere levensverwachting, maar er is bijna geen verschil in het aantal gezonde jaren. De jaren die vrouwen langer leven dan mannen zijn dus veelal ongezonde jaren.

Levensverwachting voor 65-jarigen, 2001-2005

Levensverwachting voor 65-jarigen, 2001-2005

Goed ervaren gezondheid korter in het zuiden

De gemiddelde levensverwachting is in elk landsdeel nagenoeg gelijk. Ook de levensverwachting zonder chronische ziekten en levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen verschilden in de periode 2001–2005 weinig per landsdeel. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid is echter in het zuiden met gemiddeld 60,5 jaar anderhalf jaar lager dan in de andere landsdelen (gemiddeld 62 jaar).

Gemiddelde levensverwachting per landsdeel, 2001-2005

Gemiddelde levensverwachting per landsdeel, 2001-2005

Kim Knoops en Rom Perenboom (TNO)

Meer cijfers over levensverwachting vindt u hier.