Levensverwachting zonder beperkingen

Voor de berekening van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in mobiliteit, gezichtsvermogen en gehoor.

De aanwezigheid van langdurige beperkingen is berekend op basis van de antwoorden op de volgende vragen:
• Kunt u een gesprek volgen in een groep van een of meer personen?
• Kunt u met een andere persoon een gesprek voeren?
• Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen?
• Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen?
• Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
• Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
• Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan?

Iedere vraag heeft vier antwoordmogelijkheden:
• zonder moeite
• met enige moeite
• met veel moeite
• kan ik niet/alleen met hulp.

Personen zijn geclassificeerd als “zonder beperkingen” wanneer zij aangaven al deze activiteiten zonder moeite of met enige moeite te kunnen uitvoeren.
Deze vragen maken deel uit van de module Gezondheid en Arbeid van de CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Deze vragen over beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Jaarlijks betreft het circa 8 duizend respondenten. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn uitgesloten van dit onderzoek.