Levensverwachting in goede ervaren gezondheid

Voor het berekenen van levensverwachting in goede ervaren gezondheid is het aantal “gezonde” jaren bepaald op basis van het percentage mensen dat op de vraag naar ervaren gezondheid “goed” of “zeer goed” antwoordde. Deze mensen worden als gezond beschouwd.

De vraag over ervaren gezondheid is opgenomen in de basisvragenlijst van de CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Deze vragenlijst wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van ongeveer 20 duizend (in 2005: 9 duizend) personen (0 jaar en ouder). Bewoners van instellingen en tehuizen zijn uitgesloten van dit onderzoek. De gepresenteerde percentages hebben marges omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.