Levensverwachting zonder chronische ziekten

Voor het bepalen van ziektevrije levensverwachting is een selectie gemaakt van ziekten die een substantiële impact hebben op sterfte of kwaliteit van leven. Sinds 2001 zijn de volgende chronische aandoeningen geselecteerd voor de berekening van ziektevrije levensverwachting:
• hartaandoening
• astma/COPD
• kanker
• beroerte
• diabetes mellitus
• chronische maagdarmstoornissen
• reumatische aandoeningen (3 varianten)
• chronische rugklachten
• gewrichtslijtage
• hoge bloeddruk
• migraine.

Mensen worden als “zonder chronische ziekten” beschouwd wanneer zij niet aan een van deze aandoeningen lijden. De vragen over chronische aandoeningen maken deel uit van de module Gezondheid en Arbeid van de CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS).