Huurstijging in juli historisch laag

De laatste jaren stegen de huren met zo’n 3 procent per jaar. Dit jaar zijn de woninghuren per 1 juli met 2,0 procent gestegen. Zo laag is de huurstijging sinds 1959 niet geweest.

Huren bewegen met inflatie

Jaarlijks worden de meeste huren aangepast. Sinds 1978 vindt deze reguliere huuraanpassing in juli plaats. In veel huurcontracten is deze aanpassing gekoppeld aan het inflatiecijfer gepubliceerd door het CBS.
De huurverhogingen bewegen daardoor mee met de inflatie, maar muurvast ligt die relatie niet. Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig stegen de huren fors omdat de inflatie toen ook sterk toenam. In 1982 was de huurstijging zelfs 8,4 procent. De inflatie lag in deze jaren zo’n 0 tot 4 procent lager. Van 1984 tot 1991 schommelden de jaarlijkse huurverhogingen rond de 3 procent. In deze periode was ook de inflatie laag.

Huren en inflatie in juli
Huren en inflatie in juli

Gewijzigd huurbeleid

In 1991 stegen de huren weer met bijna 6 procent. Deze stijging was het resultaat van het gewijzigde huurbeleid van het Kabinet-Lubbers. Het kabinet besloot in het kader van de ‘Tussenbalans’ de trendmatige huurverhoging naar 5,5 procent te brengen. Tegelijkertijd stopte zij met het verlenen van subsidies voor het onderhoud van naoorlogse woningen. Deze kosten moesten voortaan door de verhuurders zelf gefinancierd worden.

2000–2002: huurstijging lager dan inflatie

Tot 1991 volgden de huurverhogingen de beweging van de inflatie, al lagen de huurverhogingen gemiddeld zo’n één tot drie procent boven het inflatiecijfer. Na 1991, en vooral na 1993, nadert de huurstijging dichter het niveau van het inflatiecijfer. In 2000 was de huurstijging voor het eerst lager dan de inflatie. Dat was ook zo in 2001 en 2002. Dit komt omdat de huurstijging in deze jaren gekoppeld was aan de gemiddelde inflatie over de voorgaande vijf jaren. Omdat de inflatie in die jaren laag was, resulteerde dit in een huurstijging die lager was dan de inflatie van dat jaar.

2004: directe koppeling

Dit jaar, 2005, is de maximale huurstijging direct gekoppeld aan het inflatiecijfer van 2004.De huren mochten maximaal 1,5 procent boven de inflatie uitkomen. De huurverhoging in juli van dit jaar ligt met 2,0 procent ligt weer boven de inflatie in juli (1,6 procent), maar is niettemin de laagste huurstijging in bijna vijftig jaar.

Arjan Gras