Banenverlies tot staan gekomen

In het tweede kwartaal van 2005 waren er vrijwel evenveel banen als in het eerste kwartaal. Na twee jaar banenverlies nam het aantal banen van werknemers gecorrigeerd voor seizoeneffecten met 4 duizend toe.De bescheiden groei in het tweede kwartaal was te danken aan meer banen in de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. 

De groei in de zakelijke dienstverlening was voor het grootste deel het gevolg van meer uitzendwerk, maar ook in branches als de computerservicebureaus, reclamebureaus en economische dienstverlening ging het beter met de werkgelegenheid. In andere delen van het bedrijfsleven nam de werkgelegenheid nog steeds af, maar was het tempo van de daling wel trager.

In vergelijking met een jaar eerder lag het aantal banen nog wel 41 duizend lager, maar ook in de jaar-op-jaarvergelijking werd het beeld van de arbeidsmarkt gunstiger. Begin 2004 was de afname van het aantal banen met 136 duizend (1,8 procent) het grootst. In de daaropvolgende kwartalen is het banenverlies geleidelijk teruggelopen tot 0,6 procent in het tweede kwartaal van 2005. 

De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De toename komt mede door de fors verhoogde pensioenpremies. De loonkostenstijging liep tussen de bedrijfstakken niet sterk uiteen. Bij de banken en verzekeraars was de loonkostenstijging met 1,8 procent het laagst, in de industrie met 3,4 procent het hoogst. In 2004 waren de loonkosten gemiddeld 3,3 procent hoger dan in 2003.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei