Effectmeting deelnemers aan economische missies

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven. Dit is een vervolg op de beschrijvende analyse van economische missies, gepubliceerd in november 2018 (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/46/deelnemers-aan-economische-missies-2004-2016). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze studie borduurt voort op een CBS onderzoek naar het effect van de inzet van het bedrijfsleveninstrumentarium op het terrein van het stimuleren van internationaal ondernemen op de internationalisering van bedrijven (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/38/effectmeting-instrumentarium-internationaal-ondernemen) uitgevoerd op verzoek van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en beperkt zich tot de deelnemers aan handelsmissies in de periode 2010-2015.
In dit onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:

1. Leidt missiedeelname tot meer export of import van goederen of diensten naar of uit het doelland bij bedrijven die al actief waren in dat land?
2. Verhoogt missiedeelname de kans dat een bedrijf internationaal actief wordt in het doelland van de missie voor bedrijven die daar nog niet actief waren?