Verdeelmodellen Inkomensdeel 2023 - definitief

stapel geld in iemands hand
© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
Definitieve tabellen met informatie over indicatoren in 2022 voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Het gaat om definitieve tabellen met gemeentelijke cijfers over de bevolking en uitgaven aan bijstand in 2022 die gebruikt worden voor het doorrekenen van het inkomensdeel van de verdeelmodellen.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).