Energiearmoede in Schagen, 2020

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Energiearmoede in de gemeente Schagen aan de hand van huishoud- en woningkenmerken, 2020

Gemeente Schagen heeft middelen van Het Rijk gekregen om huishoudens met energiearmoede te helpen. De gemeente weet echter niet welke huishoudens energiearmoede hebben. Vanwege privacy is het ook niet mogelijk om deze informatie te krijgen. Het CBS heeft informatie over energiearmoede, maar kan en mag deze niet delen op adres of persoonsniveau.
Daarom heeft het CBS voor de gemeente Schagen onderzocht welke combinaties van woning- en huishoudkenmerken samenhangen met een groot risico op energiearmoede. Op basis van de kenmerken zijn er negen groepen van huishoudens samengesteld, waarbij de kans op energiearmoede voor groep 1 het grootste is en voor groep 9 het laagste. Deze negen groepen worden gekenmerkt door gegevens waar de gemeente zelf beschikking toe heeft, zoals het energielabel, woningtype en of er binnen een huishouden gebruik wordt gemaakt van ten minste een gemeentelijke regeling voor minimabeleid. De tabel geeft voor de gemeente Schagen inzicht in waar de groepen met de grootste kans op energiearmoede zich bevinden. Hierdoor is het mogelijk om de juiste huishoudens een gepaste hulpvorm aan te bieden, gebaseerd op data gedreven onderzoek.