Tuinbouwcijfers 2022

© Hollandse Hoogte / Evert van Moort
Het rapport en de tabellen bij het rapport over de economische prestaties van de keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Daarbij gaat het onder andere om de bijdrage aan het bbp, de export, de werkgelegenheid en de R&D in Nederland. Meer detailcijfers zijn terug te vinden in de bijbehorende maatwerktabellenset ‘Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2017-2021’

Het rapport en de tabellenset zijn gemaakt in opdracht van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland. Het betreft deels een update van eerder CBS-onderzoek Tuinbouwcijfers 2019.