Aantal Livestock Units op veehouderijbedrijven, 2022

In deze tabel wordt het aantal Livestock Units (LSU’s) op veehouderijen weergegeven, uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie.
In deze tabel wordt het aantal Livestock Units (LSU’s) op veehouderijen weergegeven, uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie in 2022. Het aantal LSU is berekend op basis van gegevens uit de Landbouwtelling 2022 en de Europese omrekenfactoren voor LSU per diercategorie.

Bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.