Zeven groepen doodsoorzaken van 1990-2021 naar provincie

Doodsoorzaken tussen 1990 en 2021 naar jaren, provincie, geslacht en leeftijdsgroep.

Deze publicatie bevat 32 tabellen, per jaar is er één tabel gemaakt, de publicatie is in het Engels. De tabellen zijn opgedeeld naar provincie, geslacht (man en vrouw) en leeftijdsgroep (0-29 jaar, 30-49 jaar, 50-59 jaar, 60-64 jaar, 65-69 jaar, 70-74 jaar, 75-79 jaar, 80-84 jaar, 85-89 jaar, en 90 jaar en ouder).
Er zijn zeven verschillende hoofdgroepen doodsoorzaken geïdentificeerd:

  1. Infectieuze en parasitaire ziekten (A00-B99, J00-J99)
  2. Nieuwvormingen (C00-D48)
  3. Ziekten van hart en vaatstelsel (I00-I99)
  4. Uitwendige doodsoorzaken (V01-Y98)
  5. Symptomen en afwijkende klinische bevindingen (R00-R94, R96-R99)
  6. Covid-19 (U07.1, U07.2)
  7. Overig

Daarnaast zijn er nog drie subgroepen gemaakt die vallen onder één van de zeven hoofdgroepen, het gaat om:
Hoofdgroep 2 Nieuwvormingen: subgroep 21 Kwaardaardige nieuwvormingen van strottenhoofd, luchtpijp en long (C32-C34)
Hoofdgroep 3 Ziekten van hart en vaatstelsel: subgroep 31 Ziekten van de kransvaten en overige hartziekten (I00-I52), en subgroep 32 Hersenvaatletsels (I60-I69, G45).

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000166 en de naam van de publicatie. Aanvrager: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.