AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden, 2021

Tabel over het aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden, 2021
Het CBS heeft in opdracht van het FCB het aantal kinderen en de kinderopvanguren 2021 in kaart gebracht, uitgesplitst naar type huishouden. Huishoudens worden hierbij ingedeeld naar 1-ouder huishoudens, 2-ouder huishoudens en overige huishoudens.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.