Bedrijven met melkkoeien, 2021

Staafdiagram
Aantal bedrijven naar grootteklasse op basis van de grootvee-eenheid (GVE) en naar melkkoeien per hectare grasland, per provincie, 2021.
Deze tabel gaat enerzijds over het aantal melkkoeien en het vrouwelijk jongvee in de Landbouwtelling per provincie, en anderzijds over het aantal hectares grasland en het aantal melkkoeien in de Landbouwtelling per provincie.