Zoekresultaten

1 resultaat voor keyword:landbouwgebieden
1 resultaat voor keyword:landbouwgebieden

Bedrijven met melkkoeien, 2021

Aantal bedrijven naar grootteklasse op basis van de grootvee-eenheid (GVE) en naar melkkoeien per hectare grasland, per provincie, 2021.

Cijfers