Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021

Thuiswerkplek in de tuin
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Aantal studenten woonachtig in Zwolle in 2019-2021 uitgesplitst naar wijk, nationaliteit, woonsituatie, studiesituatie en woningvoorraad.
De gemeente Zwolle is geïnteresseerd in het aantal thuiswonende en uitwonende studenten woonachtig in Zwolle en het aanbod van studentenkamers in de gemeente. Hiertoe heeft het CBS voorliggende tabellenset samengesteld. De tabellenset geeft informatie over het aantal uitwonende en thuiswonende studenten (mbo, hbo en wo), het aantal oud-studenten die na het afstuderen in hun huisvesting blijven wonen en de woningvoorraad in de gemeente. De tabellenset is bekostigd door de gemeente Zwolle.