Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 30 juni 2021 en de bezetting op 31 december 2021, uitgesplitst naar politiedistricten.
In deze tabellenset wordt gekeken naar kenmerken van politiemedewerkers. Er wordt gekeken naar het totaal en naar medewerkers binnen politiedistricten. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DGP&V (ministerie van J&V) en ligt in het verlengde van de Barometer Culturele Diversiteit.

Het CBS gaat vanaf begin 2022 over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. Op termijn zal deze publicatie ook stoppen met de indeling westers/niet-westers. Hiertoe zal het CBS in overleg met het IAT de implicaties van de nieuwe indeling en het bijbehorende tijdspad bepalen. In deze publicatie is nog de indeling westers/niet-westers gebruikt.