Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:vastgoed
9 resultaten voor keyword:vastgoed

Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019

De tabel toont per gemeente de aantallen objecten maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk bezit, de gebruiksoppervlakte en de geschatte aardgasleveringen, elektriciteitsleveringen en...

Cijfers

Vastgoed

Vastgoed geeft informatie over het invullen en aanleveren van gegevens voor verschillende vastgoedstatistieken.

Overig

Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden en huurwoningen waren in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan een jaar eerder. De transactieprijzen van winkelpanden namen ook toe, maar in...

Artikelen

Bètaproduct prijsindex commercieel vastgoed nu gereed

Bètaproduct Prijsindex commercieel vastgoed nu gereed

Artikelen

Inzicht in CO2-uitstoot van particuliere hypotheekportefeuilles

Er kunnen op basis van CBS-registraties nauwkeurige en betrouwbaardere schattingen voor de particuliere hypotheekportefeuilles van de financiële instellingen bepaald worden met betrekking tot het...

Publicaties

Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019

De waarde van het vermogen van huishoudens in een corporatiewoning, uitgesplitst naar bezit van overig onroerend goed, per 1 januari 2019.

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Prijzen commercieel vastgoed gestegen in derde kwartaal van 2022

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden, winkelpanden en huurwoningen vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2022 een stijgende trend. Bij huurwoningen is de stijging al een aantal...

Artikelen

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2014-2022, naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Cijfers