Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022

grafiek
Tabel met voorlopige inwoneraantallen naar leeftijd, per gemeente, op 1 januari 2022
Bekostigd door Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.