Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020

grafiek
Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2010 en 2020.
Deze tabellen geven het aantal inkomensbronnen van zelfstandigen, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector (SBI), voor de jaren 2010 en 2020.

Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).