Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021

Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen gemeenten een bouwvergunning hebben verleend in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau.

Bij tijdelijke woningen gaat het om woningen die voor een bepaalde tijd (veelal maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) mogen worden gebouwd óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het bouwbesluit. Tijdelijke woningen vallen onder de overkoepelende term flexwonen.

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.