Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019

Geen afbeelding
Deze publicatie bevat gegevens over minderjarige kinderen die een scheiding van hun juridische ouders meemaakten in 1999, 2009 of 2019, naar leeftijd, naar al dan niet gehuwd zijn van de ouders en naar niveau van financiële welvaart.
De publicatie is samengesteld op basis van onderzoek in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor en bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.