AZW-smal: Werkn. en zelfst. naar arbeidsrelatie, branche, regio, 2010-2019

mensen
In deze tabellen worden kenmerken van werkzame personen in de zorg en welzijn, van hun banen en bedrijven weergeven naar verschillende arbeidsrelaties, branche en regio voor de periode 2010 tot en met 2019.

Onder arbeidsrelaties worden in deze tabellen werknemers met een vast contract, werknemers met een flexibel contract (gesplitst naar oproepkrachten en tijdelijke contracten) en zelfstandigen verstaan. De kenmerken worden enerzijds getoond binnen een specifieke arbeidsrelatie en worden anderzijds verdeeld over de verschillende arbeidsrelaties getoond.

In de verschillende tabellen wordt per branche of regio gekeken naar de verdeling van leeftijd, deeltijdfactor, grootteklasse en geslacht over de verschillende arbeidsrelaties of binnen één specifieke arbeidsrelatie.

De cijfers over werknemers zijn bepaald op de laatste vrijdag voor Kerst. De cijfers over zelfstandigen zijn afkomstig uit de belastingaangifte van het betreffende kalenderjaar. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk volledig zuiver aan te geven of activiteiten gelijktijdig of volgordelijk voorkomen mocht een persoon zowel zelfstandige als werknemer zijn. De uitsplitsing naar branche is gemaakt naar de hoofdactiviteit van het bedrijf of de onderneming. De uitsplitsing naar regio is gemaakt op basis van de woonlocatie van de werknemer of zelfstandige.

Deze tabellen zijn ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.