Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020

grafiek
Voor de bevolking van 18 jaar en ouder woonachtig in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (peildatum 1 oktober 2020) is per provincie, corop, geslacht en leeftijdsklasse de opleidingsniveauverdeling gegeven.
De tabellen zijn samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Bekostigd door: Fries Sociaal Planbureau (FSP)