Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020

damens die een verhuisdoos in de verhuiswagen laden
© ANP
Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2020. Waar komen de mensen vandaan die in uw gemeente komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020? Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Op de overzichtspagina's voor gemeenten en wijken krijgt u een algemeen beeld van de verhuizingen vanuit, naar en binnen uw gemeente of wijk. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien en de verhuisstromen van en naar de provincies en het buitenland voor uw gemeente. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen.

In het dashboard zijn cijfers opgenomen van bijna 80 gemeenten. Zij hebben zich via de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) of bij het CBS aangemeld voor deelname aan dit verhuizingendashboard.

Dit is de vierde versie van het verhuizingendashboard. Nieuw is dat de verhuizingen over 2020 zijn toegevoegd. Verder zijn de onderdelen 'Overzicht wijk' en 'Verhuizingen vanuit en naar provincies' nieuw. In deze versie ontbreken nog de kenmerken over arbeidsongeschiktheid, inkomen en de woning voor de verhuizingen in 2020. Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar en worden in het voorjaar van 2022 aan het dashboard toegevoegd.