Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020

grafiek
Werknemers verbijzonderd naar verschillende aspecten van het werk als verzuim, arbeidsongevallen, arbeidsomstandigheden en inkomen, 2020.
De tabellen bevatten verschillende aspecten van het werk van werknemers zoals verzuim, arbeidsongevallen, arbeidsomstandigheden en inkomen in 2020 en is uitgevoerd in opdracht van het FNV.