Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse

De tabel bevat baankenmerken van werknemers naar bedrijfsklasse uitgesplitst naar personen die zich wel of niet hebben laten testen op COVID-19 bij de GGD, augustus 2020 t/m juli 2021.
Inwoners van Nederland naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar bedrijfsklasse, augustus 2020 t/m juli 2021..

De Nederlandse overheid wil het inzicht vergroten in de verspreiding van COVID-19 en in de maatschappelijke en medische gevolgen van de Coronacrisis. Doel is een betere bestrijding van de crisis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd om op continue basis informatie samen te stellen ten behoeve van een op maat ondersteuning van de COVID-19-bestrijding. Basis voor deze informatie vormt een combinatie van de GGD-testdata met CBS-data. Het CBS beschikt over vele andere databronnen over de Nederlandse bevolking waarmee deze data verrijkt kunnen worden.

De tabel bevat baankenmerken van werknemers naar bedrijfsklasse uitgesplitst naar personen die zich wel of niet hebben laten testen op COVID-19 bij de GGD in de periode 1 augustus 2020 tot en 31 juli 2021. De werknemers behoren tot de totale Nederlandse bevolking.