Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:GGD
11 resultaten voor keyword:GGD

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers

Minder geteste mensen bij grotere afstand tot GGD-testlocatie

Het aandeel personen dat zich op corona laat testen bij de GGD daalt naarmate ze verder van een GGD-testlocatie wonen.

Artikelen

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

In 2020 had 9 procent van de jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (7 procent).

Artikelen

GGD-testdata: 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest

Tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021 hebben de GGD’en 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest testen, ouderen het minst...

Artikelen

Hoogste coronasterfte tijdens de eerste golf in zuiden van Nederland

Grote regionale verschillen in coronasterfte tijdens eerste golf: hoogste sterfte in zuiden van Nederland, laagste in het noorden

Artikelen

Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.

Cijfers

Regionale verschillen in gezondheid

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen zijn in gezondheid.

Artikelen

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal...

Artikelen

Grote regionale verschillen in overgewicht, roken en alcoholgebruik

In 2012 hebben ruim 387.000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl

Artikelen

Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als...

Artikelen
Artikelen