Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:GGD
34 resultaten voor keyword:GGD

Pagina 1 van 2

Suïcidecijfers naar GGD van overlijden

Zelfdoding naar GGD-regio en halfjaarsperiode, 2013-2017

Cijfers

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal...

Artikelen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen, 2017

Cijfers

Sterftefracties naar opleidingsniveau, 2012-2014

Sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar o.a. opleidingsniveau en GGD-regio.

Cijfers

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

In 2020 had 9 procent van de jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (7 procent).

Artikelen

Sterftefracties per GGD-regio, 2012-2014

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Cijfers

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media...

Cijfers

Hoogste coronasterfte tijdens de eerste golf in zuiden van Nederland

Grote regionale verschillen in coronasterfte tijdens eerste golf: hoogste sterfte in zuiden van Nederland, laagste in het noorden

Artikelen

Regionale verschillen in gezondheid

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen zijn in gezondheid.

Artikelen

GGD-testdata: 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest

Tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021 hebben de GGD’en 11,3 miljoen coronatesten afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Jongeren en jongvolwassenen lieten zich het meest testen, ouderen het minst...

Artikelen

Grote regionale verschillen in overgewicht, roken en alcoholgebruik

In 2012 hebben ruim 387.000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl

Artikelen
Artikelen

Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als...

Artikelen

Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021

Om in kaart te brengen via welke routes het coronavirus wordt verspreid, onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) transmissieparen.

Cijfers

Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio

Gegevens over ADHD symptomen bij kinderen van 4 tot 12 jaar naar GGD-regio.

Cijfers

Zorgtrajecten GGZ per diagnose in Haaglanden in 2013

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Cijfers

Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Cijfers

GGD-regio’s naar postcode 2020

Onder welke GGD-regio valt mijn postcode? In deze tabel kunt u dit opzoeken.

Cijfers

Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD

Achtergrondkenmerken van inwoners van Nederland naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, augustus 2020 – medio april 2021

Cijfers

Psychische gezondheid per GGD regio

Psychische gezondheid per GGD regioPsychische gezondheid per GGD regio.

Cijfers

Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse

De tabel bevat baankenmerken van werknemers naar bedrijfsklasse uitgesplitst naar personen die zich wel of niet hebben laten testen op COVID-19 bij de GGD, augustus 2020 t/m juli 2021.

Cijfers

Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021

Wat was de afstand over de (auto)weg tot de dichtstbijzijnde GGD-testlocatie voor het coronavirus in de maanden augustus 2020 tot en met januari 2021?

Cijfers