Culturele diversiteit Menzis, 2019

Mensen lopen tussen bouwhekken met daarachter kantoorgebouwen
© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van Menzis, 2019
Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de migratie-achtergrondverdeling van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft Menzis het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen.