Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief

plaatje euroteken
Definitieve tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
Het gaat om definitieve tabellen met gemeentelijke cijfers over de bevolking en uitgaven aan bijstand die gebruikt worden voor het doorrekenen van het inkomensdeel van de verdeelmodellen.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).