Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020

Cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring.

De tabellen bevatten cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring, onderverdeling naar “12 uur of meer per week” en “ILO definitie”.

In opdracht van Nationale Nederlanden.