Warmteleveringen gebouwde omgeving

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Pilotonderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de warmteleveringen aan de gebouwde omgeving.

Steeds meer woningen en utiliteitsgebouwen (gebouwen die geen woonbestemming hebben) worden verwarmd met warm water dat via warmtenetten wordt geleverd in plaats van water dat wordt verwarmd door de verbranding van aardgas in individuele cv-ketels.

In deze pilot is gekeken in hoeverre de grootste warmteleveranciers data over het aantal aansluitingen en het verbruik op laag regionaal niveau kunnen delen en welke nieuwe inzichten dat oplevert.

Dit project is uitgevoerd in het kader van het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (Vivet)