Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020

Aanvullende statistiek over aantallen nieuwe, beëindigde en hervatte werknemersbanen in 2019 en 2020.
Op basis van registraties is onderzocht hoe de dynamiek van werknemersbanen was tijdens de coronacrisis. Daarbij is een vergelijking gemaakt met 2019.