Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD

Achtergrondkenmerken van inwoners van Nederland naar wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, augustus 2020 – medio april 2021
De Nederlandse overheid wil het inzicht vergroten in de verspreiding van COVID-19 en in de maatschappelijke en medische gevolgen van de Coronacrisis. Doel is een betere bestrijding van de crisis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd om op continue basis informatie samen te stellen ten behoeve van een op maat ondersteuning van de COVID-19-bestrijding. Basis voor deze informatie vormt een combinatie van de GGD-testdata met CBS-data. Het CBS beschikt over vele andere databronnen over de Nederlandse bevolking waarmee deze data verrijkt kunnen worden. De huidige tabellenset bevat achtergrondkenmerken van de totale Nederlandse bevolking, uitgesplitst naar personen en huishoudens die zich wel of niet hebben laten testen op COVID-19 bij de GGD en naar testresultaat, in de periode 1 augustus 2020 tot en met medio april 2021.