Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol, met uitzondering van onderdelen van het KLM-concern, het Schiphol-concern en Luchtverkeersleiding Nederland van de jaren 2019 en 2020.

Deze tabellenset bevat informatie over omzet, loonsommen en werkgelegenheidsinformatie over ondernemingen die gevestigd zijn op en rondom Schiphol. De onderliggende populatie is samengesteld op basis van een lijst met KvK-nummers die het CBS heeft ontvangen van Programmabureau Luchtvaart en bevat gegevens over de jaren 2019 en 2020.

De gegevens in de hier gepubliceerde tabellenset hebben betrekking op een andere populatie dan de gegevens in de eerder gepubliceerde tabellenset (zie bedrijfseconomische-schets-schiphol-cluster-2017-2020). Zie voor meer informatie het tabblad ‘Toelichting’ in de Tabel hieronder.

De tabellenset is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.