Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2017-2020

Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol.
Deze tabellenset bevat informatie over omzet, toegevoegde waarde, handelsindicatoren en werkgelegenheidsinformatie over ondernemingen die gevestigd zijn op en rondom Schiphol. De onderliggende populatie is samengesteld op basis van een lijst met KvK-nummers die het CBS heeft ontvangen van Programmabureau Luchtvaart. Bekostigd door: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.