AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal naar jaar, kwartaal, branche, leeftijd en het mobiliteitskenmerk. De mobiliteitskenmerken vallen uiteen in 'Uitstroom: overige sectoren', 'Uitstroom: uitkering' (met daaronder: 'Uitkering: arbeidsongeschiktheid' en 'Uitkering: bijstand en werkloosheid'), en 'Uitstroom: inactief'. 'Uitstroom: inactief' omvat alle cijfers uit de categorieën 'Uitstroom: inactief', 'Uitstroom: pensioen' en 'Uitstroom: zelfstandige'. De cijfers lopen van 2017 tot en met het vierde kwartaal 2020. Voor het vierde kwartaal 2020 zijn er nog geen cijfers over uitkeringen beschikbaar.
De kolommen in deze tabel maken een uitsplitsing naar periode en leeftijdscategorie. De cijfers lopen van links naar rechts van het 1ste kwartaal 2017 tot en met het 4e kwartaal 2020. Per jaar en kwartaal wordt de onderverdeling naar leeftijdscategorie getoond. De rijen in deze tabel maken een uitsplitsing naar branche en mobiliteitskenmerk. Het totaal van alle leeftijden, branches en mobililiteitskenmerken wordt eveneens getoond.

In de tabellen 'AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019' en 'AZW: uitstroom, leeftijd werknemers; kwartaal 1 ‘18/19' zijn eveneens cijfers over uitstroom naar leeftijd beschikbaar. De huidige tabellen splitsen de data naar meer mobiliteitskenmerken en zijn gebaseerd op recentere versies van de beschikbare bronnen. De eerdere tabellen zijn te raadplagen via het AZW webdossier.

Deze tabel is een update van 'Tabel 2' uit de eerder gepubliceerde tabellensets 'Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019' en 'Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020' . Enkele cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van recentere bronnen. De eerdere tabellen zijn te raadplegen via het AZW webdossier.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.